Det 2, Malmstrom AFB


"Winter 62 -63" Det 2 Malmstrom AFB
L-R....Leroy Goldsmith / Jack Gerushalme / Lt Roger T. Mizell
Photo Courtesy Bob Gardner